Apa Yang Dimaksud Dengan Haji Akbar ?

0
735
Haji Akbar
Haji Akbar

Apa Yang Dimaksud Dengan Haji Akbar Pengertian Kapan Waktunya?, Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan definisi atau pengertian haji akbar. Pandangan yang banyak diketahui secara umum adalah bahwa haji akbar adalah ketika pelaksanaan wukuf bertepatan dengan hari jumat dan biasanya kaum muslimin berbondong-bondong melaksanakan haji disaat itu

Nah tahun 2014 diperkirakan wukuf akan jatuh pada hari juma’t, bagi yang sudah daftar haji dan berangkat di tahun 2014 patut mensyukurinya.

Sebagian ulama lainnya, istilah haji akbar merujuk kepada Hari Korban atau Hari Raya Haji.

Hadits riwayat Ibn Umar ra. menyatakan bahwa Rasulullah saw berdiri pada hari Korban semasa melakukan Haji lalu bertanya : “Hari apa ini? Mereka berkata : Hari Korban (Hari Nahr), baginda bersabda : Ini merupakan hari Haji Akbar” [Hadith dari Sunan Abi Daud no: 1945].

Menurut Ibn Abbas ra, Ibn Masud ra dan lain-lain haji akbar adalah Hari al-Nahr, atau hari Ied al-Adha. [Tafsir al-Qurthubi 8/45].

Ibn Kathir menyebut bahwa Haji Akbar adalah pada Hari korban, yaitu hari menampakkan kebesaran illahi, dan merupakan hari terbaik didalam manasik haji. [Tafsir Ibn Kathir, 3/439].

Begitu juga didalam tafsir Jalalain, ialah merujuk kepada Hari Nahr atau Hari Korban. Dr Wahbah al-Zuhaily juga menyebut, bahwa Haji Akbar adalah pada hari Raya Haji atau Hari Korban.

أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمُ النَّحْرِوَقَالَ هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

“Hari apakah ini?” Mereka berkata,”Hari Nahar!” Rasul berkata,”Hari ini adalah hari haji akbar.”

print

LEAVE A REPLY